Zirkon VoIP PBX - web rozhraní

Dnes vám představíme nové rozhraní pro administraci VoIP ústředen Zirkon. Od roku 2003, kdy začala naše společnost vyvíjet a vyrábět VoIP ústředny, je nyní k dispozici již čtvrtá verze webového rozhraní. V našich ústřednách jste se mohli setkat s verzemi 1.0.xxx, 1.2.xxx a posledních pár let s verzí 1.4.xxx. S každou novou verzí přichází mnoho novinek a vylepšení, ale i oprav drobných nedostatků. Během několika let našeho vývoje telefonních ústředen se ve světě telefonie a internetu mnoho změnilo. Do světa internetu přichází nový standard Web 2.0 a z tohoto důvodu přišlo rozhodnutí připravit nové webové rozhraní pro administraci ústředen také v tomto standardu. Správce telefonní ústředny tak dostane k dispozici mnohem přehlednější a funkčnější nástroj pro konfiguraci. Díky tomu je možné nakonfigurovat telefonní ústřednu mnohem efektivněji než v současné verzi rozhraní. Jádro nového webového rozhraní má však jistou nevýhodu, způsobenou nedodržováním standardů webových prohlížečů. Rozhraní je korektně prezentováno prohlížeči Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Explorer. Prohlížeče Opera a Konqueror neumožňují použití pravého tlačítka myši, kterým se vyvolává kontextová nabídka, tyto volby jsou však k dispozici ve statické nabídce, je tedy možné ústřednu plně konfigurovat i bez využití kontextového menu.

První nepřehlédnutelnou novinkou nového administračního rozhraní je jeho vzhled, který se změnil kompletně, přibylo také několik užitečných funkcí telefonní ústředny. Pro samotnou správu a konfiguraci došlo ke značnému zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení jednotlivých kroků. Ponechán byl osvědčený systém konfigurace vstupního a výstupního směrování kanálů a linek. Několik let praxe při vývoji a konfiguraci telefonních ústředen ukázalo, že toto je nejpřehlednější a nejjednodušší postup jak dosáhnout nejlepších výsledků. Díky dodržení této logiky konfigurace je pro stávající uživatele nové rozhraní velmi snadno ovladatelné a intuitivní.

Novinky nového webového rozhraní:

  • drag & drop ovládaní
  • průvodce základní konfigurací
  • nápověda u všech položek
  • podpora SMS prostřednictvím GSM VoIP brány
  • hromadné úpravy linek, kanálů
  • hromadné mazání pravidel ve vstupním, výstupním směrování, kanálu, linek, atd...
  • rozšířené funkce TAPI pro propojení s aplikacemi třetích stran
  • automatické zálohování do interního úložiště
Ukázky nového webového rozhraní.

VoIP ústředna Zirkon - CDR

 CDR - výpis hovorů

Zcela přepracovaný je výpis CDR databáze s použitým flash přehrávačem audio nahrávek. Nově jsou zde barevně rozlišeny vyzvednuté a nevyzvednuté hovory. Samozřejmostí je export záznamů do souboru formátu CSV. Filtrovat je možné dle různých kriterií.

 

VoIP ústředna Zirkon - vstupní směrování

Vstupní směrování

Velmi přehledná a intuitivní konfigurace vstupního a výstupního směrování. Zde je uživateli přehledně zobrazeno, které pravidlo a jakou tabulku směrování upravuje. Obrázek znázorňuje nabídku vyvolanou kontextovým menu v aplikaci "Volat linky". Pokud prohlížeč neumožňuje vyvolání kontextového menu pravým tlačítkem myši je zde možnost využít statickou nabídku nad seznamem aplikací.

 

VoIP ústředna Zirkon - vlastnosti aplikace

Vlastnosti aplikace

Příklad zobrazení vlastností aplikace "Volat linky". Tato aplikace umožňuje volat více linek současně. Zvolené linky jsou zobrazené v přehledném seznam. Linky lze libovolně označovat a hromadně odstraňovat a tím i ušetřit čas při konfiguraci ústředny.

 

VoIP ústředna Zirkon - vlastnosti SIP kanálu

Vlastnosti SIP kanálu

Nastavení SIP trunků k operátorům nebo SIP kanálů k VoIP telefonním přístrojům. Formulář nabízí mnoho voleb pro konfiguraci, povinné jsou pouze název, SIP jméno, SIP heslo, IP adresa SIP serveru a povolené kodeky. Ostatní volby nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace bez nutnosti ruční editace konfiguračních souborů.

 

VoIP ústředna Zirkon - vlastnosti linky

Vlastnosti linky

Konfigurace vlastností chování telefonní linky, kdy se telefonní linka přiřazuje k předem vytvořeným kanálům SIP, IAX, nebo FXS. Na obrázku je znázorněna i kontextová nápověda, která se zobrazuje v případě ponechání kurzoru myši nad textem položky k editaci.

 

VoIP ústředna Zirkon - diagnostika systému

Diagnostika - stav systému

On-line diagnostické nástroje webového rozhraní přinášejí dokonalý přehled o vytížení procesoru, kapacitě záznamového zařízení, síťových rozhraních, stavu RAID pole atd. Zobrazení některých informací je závislé na konfiguraci ústředny.

 

VoIP ústředna Zirkon - SIP status

Diagnostika - SIP status

SIP status přehledným způsobem přináší informace o VoIP telefonních přístrojích zaregistrovaných k ústředně. Další možností je poklepáním myši vyvolat vlastnosti SIP kanálu bez nutnosti procházet strukturou menu. Kontextové menu umožňuje zapnout například TCP/UDP paketový sniffer s následným on-line sledováním komunikace mezi ústřednou a vybraným telefonním přístrojem, nebo vzdálenou ústřednou v případě SIP trunku.

 

 VoIP ústředna Zirkon - zálohové úložiště

Zálohování - úložiště

Velkou výhodou pro správce systému je možnost zálohovat konfigurační soubory telefonní ústředny. Konfigurační soubory je možné zálohovat na interní úložiště, případně lze odesílat tyto soubory na předem definované e-mailové adresy. Díky těmto záložním souborům je kdykoli možné se vrátit k posledním funkčním konfiguracím telefonní ústředny.

 

VoIP ústředna Zirkon - stav sítě

Nastavení sítě - stav sítě

Statistiky síťových rozhraní přináší přehled o vytíženosti sítě i o její možné chybovosti. 

 

VoIP ústředna Zirkon - vlastnosti fronty Callcentra

Callcentrum

 

Nový způsob nastavení CallCentra je mnohem přehlednější, okamžitě jsou zde znázorněni přiřazení agenti, interní nebo externí linky. Zároveň je vylepšen i záznam hovorů.

 

VoIP ústředna Zirkon - uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní
 
Každý uživatel telefonní linky dostává možnost se přihlásit do uživatelského rozhraní pod vlastním jménem a heslem. Po přihlášení se zobrazí rozhraní, kde jsou v závislosti na konfiguraci linky možnosti prohlížení vlastních hovorů, nastavování linky, nastavování halsového záznamníku, práce s telefonním seznamem, případně odesílání nebo příjem SMS zpráv.
 

VoIP ústředna Zirkon - uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní


V předchozím textu byly představeny některé z rozsáhlých možností nového administračního rozhraní pro konfiguraci telefonních ústředen řady ZIRKON. Jak již bylo zmíněno, na vývoji rozhraní se stále pracuje a je průběžně testováno našimi testery. Pokud Vás zaujaly telefonní ústředny řady ZIRKON, můžete se dozvědět více na našich stránkách v sekci ZIRKON.


 

 

Copyright © 2010, Lam Plus | www.vasesit.cz